News Wrap: Tianji Shuts Down, 4 Asian Startups Bulk Up