Silicon Dragon Awards 2018 – Sequoia, LAIX, Bytedance